แคตตาล็อกออนไลน์

  • เรซิ่นงานไฟเบอร์กลาส ราคาถูก

    เรซิ่นสำหรับงานไฟเบอร์กลาส ราคาถูก ออร์โธเรซิ่น (Ortho resin)  สำหรับงานหล่อและงานไฟเบอร์กลาสทั่วไป เรซิ่น PC 600 8634 111 C 111 เรซิ่นหล่อใส R111 เรซิ่นไฟเบอร์กลาส 335 E 2595 I 8124 TFE 2508 PT เรซิ่นนิ่ม FG208 ไอโซเรซิ่น (Iso resins) สำหรับงานที่ทนต่อสารเคมี เช่น งานทำถัง หรืองานไฟเบอร์กลาสอื่นๆ 8199 8196 S ไวนิลเอสเตอร์ (Vinyl ester ) สำหรับงานที่ทนต่อสารเคมี 6655 PT

    หมวดหมู่ : ไฟเบอร์กลาส

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า